Естония - creativehotspots.eu

Портал за Естония.

Естония

Република Естония е страна разположена в Североизточна Европа. Съседни на нея страни са Русия на изток и Латвия на юг. На север граничи с Финландия, Фински залив, а Швеция и Балтийско море остават на запад. Бреговата ивица достига дължина почти 3800 км. Естония е една от страните членки на ЕС, а също така и член на НАТО. Държавата има два големи и красиви острова Хийумаа и Сааремаа. В Естония има 5 национални парка, като най-старият и голям носи името Лахемаа. В политическо отношение Естония е парламентарна държава, а главен държавнокомандващ е президента. Той се избира за срок от 5 години. Рийгиког се нарича законодателният орган на страната и съдържа камара от 101 депутати, избирани за същия период на управление. Като изпълнителен орган са премиерът и правителството. Естония се състои от 15 области и отделни общини. Техният брой е 227, от които 34 са градско разделение, а останалите селски населени места.…
Първите данни за заселници в Естония сочат, за такива от над 5000 години. Тогава е бил издигната първата крепост в Талин. Тя се разполага на хълм Тоомпеа и съществува от 1050 година. Талин се намира на стратегическо място между Европа, Русия и Скандинавската територия, а това обяснява и интересът му от много и различни народи. Въпреки това най-голям брой е този на датчаните, а те го окупират в 1219 година. Поти един век по-късно, именно датчаните продават територията на Тевтонския орден. Талин се радва на богатства и благоприятно разположение, което му осигурява и стабилна защита. Около града имало и крепостна стена с над 70 кули, а това осигурявало стабилността и надеждността му. В различни периоди Талин има различно управление. Така датчани, руснаци и шведи са властвали над териториите му. През XIX-ти век се развива и като пристанищен център. Век по-късно Талин приема статут на столица за Естония. Там се провеждат…